LA SALUT DEL SEGLE XXI

La salut (física i psicològica) de la persona és molt més que atendre-la correctament quan aquesta acudeix a un centre sanitari perquè es troba malament o perquè té dolor. El veritable benestar consisteix a disposar i aplicar correctament els mitjans necessaris perquè aquests episodis aguts no esdevinguin en la majoria dels casos.

Es tracta de formar tant a la persona com al conjunt de professionals al seu servei en termes de prevenció, diagnòstic, control i bones pràctiques. Es tracta d’aconseguir que les persones millorin la seva qualitat de vida, i les repercussions en l’àmbit social i econòmic són increïbles.

Einstein va pensar que no podríem resoldre els problemes d’avui amb la mateixa manera de pensar que havien permès que els problemes apareguessin.

Amb aquesta premissa, des que fa uns anys es planteja en diferents llocs del món com portar a terme una evolució necessària en la cura de la salut. Les experiències prèvies, realitzades en diferents països indiquen que aquest serà el camí a seguir en el futur.

Amb el plantejament de la cura del cos com un tot, els coneixements adquirits en les darreres dècades, bons equips multidisciplinaris (medicina general, psicòlegs, nutricionistes, neuròlegs, quiropràctics, traumatòlegs, fisioterapeutes, …) treballant en equip i un plantejament que mira cap al futur de forma honesta i responsable, aquest repte pot esdevenir una realitat.

ANDLab ofereix el camí a seguir, posant sobre la taula els mecanismes per a desenvolupar un canvi de mentalitat i d’actitud vers la vida i la cura de nosaltres mateixos.

PER QUÈ ANDORRA?

Andorra és un enclavament especial, per la seva situació i particularitats. El seu aparent aïllament pot aportar beneficis clars en el desenvolupament d’un projecte especial:

1. Territori acotat i població limitada: Permet realitzar intervencions a escala global i obtenir resultats significatius dels estudis-investigacions posteriors.

2. Entorn agradable: Enclavament tranquil, sa i net, entre muntanyes i llacs, en plena convivència amb la naturalesa, marc ideal per al desenvolupament de la filosofia associada a aquest projecte.

3. Orografia: Zones de diferent desnivell, possibilitat d’entrenaments en altitud (fins a 2500m.).  Marc adequat per a la pràctica de moltes disciplines esportives.

4. Lloc atractiu: per a esportistes d’elit i empresaris per la seva seguretat i fiscalitat, sobretot si els podem aportar, a més, un sistema de salut d’avantguarda.

5. Territori desenvolupat en l’àmbit de cultura de l’esport, hotelera, empresa, etc. Tot en un espai reduït i proper.

6. Possibilitat de suport polític/institucional.

QUI SÓM?

ANDLab és una organització formada per un equip multidisciplinar de professionals de la salut d’Andorra i de l’estranger, treballant en equip, units per la convicció d’una necessària evolució cap a una cura integral i individualitzada de la persona.

A partir d’un convenciment generalitzat i predisposició a la millora per part de la societat, ANDLab posarà els mitjans humans i científics per al seu desenvolupament, mitjançant uns programes de divulgació, diagnòstic, prevenció, tractament i seguiment.

Salut andlab

EL MÈTODE ANDLAB

PREVENCIÓ – FORMACIÓ – SALUT I BENESTAR –
UNIÓ – EFICÀCIA – COMPETITIVITAT –
ESTALVI – IDENTITAT – TURISME –
INNOVACIÓ – INVESTIGACIÓ AVANTGUARDA – INVERSIÓ –
MARCA.